it is written….

Als je aan Goede Vrijdag denkt, denk je vaak aan een kruis. Ook in dit schilderij zie je een kruis maar niet bruin of donker omdat hier niet alleen het verdriet van Goede Vrijdag is afgebeeld, maar ook de hoop, de vreugde van de blijdschap na het sterven van Jezus.